Our address

 • บจก. ที.ซี.เค พลาสติก
  518/5  อาคารมณียา เซ็นเตอร์ 
  ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330
  E-mail : sale@tckpallet.com

  View Map
  GPS: 13.744074, 100.542101

  โรงงาน สิงห์บุรี
  บริษัท ที.ซี.เค พลาสติก จำกัด
  88 หมู่ 1 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี
  จ.สิงห์บุรี 16120

  gps 14.817376, 100.432188
  View Map

Send a message